mì vịt tiềm quận 5, mi vit tiềm q5, mi vit tiem q5, mì vịt tiềm ngon quận 5, mì tôm, mi tom q5, mì tôm q5, mì tôm ngon q5, hải ký mì gia, hai ky mi gia

mì vịt tiềm quận 5, mi vit tiềm q5, mi vit tiem q5, mì vịt tiềm ngon quận 5, mì tôm, mi tom q5, mì tôm q5, mì tôm ngon q5, hải ký mì gia, hai ky mi gia

230101221.png
230101220.png

Giao hàng nhanh, có thể đặt hàng số hotline 0908 838 288( A Hào), hoặc thông qua kênh đặt hàng online Foody delivery now.